Archive | myanmar RSS feed for this section

ภาษาพม่า x ภาษากะเหรี่ยง ในชีวิตประจำวัน

19 Mar

ชีวิตประจำวัน ในที่นี้ หมายถึง ชีวิตประจำวันแพทย์ ที่ต้องพยายามเป็นอย่างมากในการสื่อสารกะคนไข้ชาวต่างชาติเหล่านี้

Continue reading

Advertisements

Protected: นุโพ

23 Nov

This content is password protected. To view it please enter your password below:

ลอยกระทง

13 Nov

ตั้งแต่จำความได้ จำไม่ได้ว่าเคยไปลอยกระทงนอกสถานที่แบบเต็มๆมั้ย ครั้งล่าสุดเมื่อหลายปีมาแล้ว (น่าจะ 4 ปีก่อน) นัดกันกะ เบว ปริ้น (อิ๋น ด้วยมั้ยนะ) พวกไม่มีคู่มารวมตัวกันไปนั่งเรือข้ามฟากลอยกลางแม่น้ำเจ้าพระยา แล้วก็แยกย้าย เป็นอันจบพิธี

Continue reading

ย่างกุ้ง และ บทสรุป

30 Aug

ในเมื่อเล่านิทานมาเยอะแล้ว ก็เลยคิดว่าต้องเล่าให้ถีงตอนจบ ซึ่งตามทริปที่เราไป ก็ไปจบที่ย่างกุ้งเหมือนกัน แถมอยู่ตั้งสองวันเต็มๆ เพราะไม่มีเวลาไปเมืองอื่นแล้ว ตัวเมืองย่างกุ้งเองไม่มีอะไรดึงดูดสำหรับเรา (ชเวดากองเรายังไม่ไปเรย) เอาแต่เดินตลาดหาของกินดูชีวิตชาวบ้าน แล้วก็นอนอืดในโรงแรม แต่เพราะว่างแบบนี้ เลยมีเวลาอ่านหนังสือที่ขนไปอย่างเต็มๆจนเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์พม่ามากขึ้น

Continue reading