Evian

27 Sep
เป็นความบังเอิญอีกเหมือนกันที่ไปเอเวียง (ขอพิมพ์แบบนี้ละกัน ง่ายดี จิงๆเหมือนจะอ่าน เอวิออง) เผอิญมันอยู่ใกล้แอนเนซี่ เกิดจากว่าเรากะตั้งรกรากอยู่แอนเนซี่ ก็เลยหาเมืองละแวกนั้นเที่ยว ตอนแรกกะไป Thonon les Bains (ชื่อเต็มของเอเวียงก็คือ Evian les Bains) เป็นเมืองที่เค้าว่าอยู่ติดทะเลสาบเจนีวา บลาๆ ก็จะไปอยู่ละ ดูไปอีกหน่อย มีเอเวียงอยู่ข้างๆ เอ๊ะ เอเวียงไหนหว่า เอเวียงน้ำแร่เหรอ ใช่หรอ อ๊ะ ใช่นิ ตายแระไม่อยากไปเรย ดูทัวริสติคมาก น่าจะเจอคนไทยมากมาย แต่เอ๊ะ ไปเพื่อเอามาอวดอีติ๊กดีกว่า (อีติ๊กชอบอะไรแรดๆง่ายๆแบบนี้แหละ) ก็เลยตัดสินใจไปวันรุ่งขึ้นของการอยู่แอนเนซี่

บลอกก่อนเล่าว่าออกจากแอนเนซี่แล้วหลังจากอยู่มาสองคืน นี่ขอเล่าย้อนกลับไปก่อนนะ ก็เอาแอนเนซี่เป็นฐาน แล้วก็นั่งรถไฟโดดขึ้นลงไปเรื่อย เนื่องจากซื้อ Eurail Pass ซึ่งเป็นกระดาษง่อยๆหนึ่งแผ่น ถ้าจะขึ้นเทเจเวต้องไปยืนต่อคิวจองตั๋วก่อน แถมต้องเสียเงินเพิ่มอีกสามบาทค่าจองด้วย แต่ถ้าเป็นเมืองใกล้ๆ จะเป็นรถไฟระหว่างเมืองซึ่งกระโดดขึ้นได้เลย แค่เชคเวลามา แล้วมาถึงสถานีให้ตรงเวลาเป็นพอ ซึ่งรถไฟออกตรงเวลามาก ประทับจิต ทุกเย็นเราก็ต้องมานั่งวางแผนว่าพรุ่งนี้จะต่อรถไฟยังไง เปลี่ยนที่ไหน ก็สนุกดีนะ เวลาจะขึ้นรถไฟก็ยังมีความไม่แน่ใจอยู่อีก ว่าขึ้นถูกชานชาลามั้ย ก็คอยถามพนักงานไปเรื่อย แล้วก็จะค้นพบว่าหนูออกเสียงชื่อเมืองผิดสิ้น แต่ก็สนุกดี ได้เรียนรู้ภาษาไปในตัว

ดูรูปเลยดีกว่า

นี่นะฮะ เส้นทางการไป (จิงๆแล้วมันเส้นทางเดินรถยนต์แหละ) นั่งรถไฟไปส�งชม.ได้มั้ง แต่ต้�งไปเปลี่ยนรถไฟที่ annemasse เมื�งบ้านๆที่ไม่มีใครมาเที่ยว แต่ต้�งไปแกร่วร�เป็นชม. จะเห็นว่าเ�เวียง�ยู่ติดทะเลสาบเลย ฝั่งตรงข้ามก็เป็นสวิสแล้ว

นี่นะฮะ เส้นทางการไป (จิงๆแล้วมันเส้นทางเดินรถยนต์แหละ) นั่งรถไฟไปสองชม.ได้มั้ง แต่ต้องไปเปลี่ยนรถไฟที่ annemasse เมืองบ้านๆที่ไม่มีใครมาเที่ยว แต่ต้องไปแกร่วรอเป็นชม. จะเห็นว่าเอเวียงอยู่ติดทะเลสาบเลย ฝั่งตรงข้ามก็เป็นสวิสแล้ว ซึ่งก็คือเมืองโลซานน์ที่ในหลวงประสูติไง

ไปถึงเอเวียงปุ๊บ เคว้งคว้างมาก สถานีรถไฟกะทัวริสท์ออฟฟิศอยู่คนละโลกเลย แถมตุ๊มต่อมอีกว่ามันจะปิดตอนเที่ยง แล้วเราไปถึงเกือบเที่ยง ก็กรี๊ดๆ กว่าจะถามจนหาเจอ เพราะเราไม่มีแผนที่เมืองนี้เลย ต้องไปหาให้ได้ก่อน ยังดีว่าเค้ายอมออกมาต้อนรับตอน 12.05 แล้วฝนก็ตก เยิน ไปไหนไม่ได้ ก็เลยหนีเข้าร้านอาหารกินข้าวก่อง

เริ่มแรกก็ต้�งสั่งเ�เวียงเรยค่ะ มาถึงเมื�งทั้งที (ประมาณสามบาทค่ะ กรี๊ด)

เริ่มแรกก็ต้องสั่งเอเวียงเรยค่ะ มาถึงเมืองทั้งที (ประมาณสามบาทค่ะ กรี๊ด)

ที่นี่เ�ะ�ะ�ะไรก็ savoyard ต�นแรกก็ไม่รู้หร�กว่า�ะไร เหมื�นเป็นแนว�าหารในละแวกแ�ลป์น่ะ �่านเจ�เค้าบ�กว่าหมายถึง�ะไรที่ใส่กรูแยร์ชีส เราก็มั่วๆสั่งสลัดซาว�ยยาดมาดู ก็คื�สลัดที่โรยชีสแนวๆกรูแยร์จิงๆด้วย

ที่นี่เอะอะอะไรก็ savoyard ตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าอะไร เหมือนเป็นแนวอาหารในละแวกแอลป์น่ะ อ่านเจอเค้าบอกว่าหมายถึงอะไรที่ใส่กรูแยร์ชีส เราก็มั่วๆสั่งสลัดซาวอยยาดมาดู ก็คือสลัดที่โรยชีสแนวๆกรูแยร์จิงๆด้วย

เมนค�ร์สเป็นฟิเลมิย�ง (เป็น�ย่างเดียวที่�่าน��ก) ซึ่งก็ไม่ได้ประทับใจมาก ข�ข้ามมาเป็นค�ร์สสุดท้ายเลย ให้เลื�กระหว่างข�งหวานกะ fromage ซึ่งเมมมาแล้วว่าคื� ชีส เราก็ต้�งเลื�กชีส�ย่างไม่ต้�งคิดค่ะ ได้มาทีก้�นเบ้�เริ่มขนาดนี้ สำเร็จมาก ไม่ไหวรี้ว จนคนข้างๆหันมาชวนคุย เป็นคุณป้ากะลูกสาว หันมาส�นวิธีกินว่าแบบนี้ต้�งเ�าเปลื�ก��กนะ แล้วก็แปลกใจว่าทำไมเ�เชียนถึงช�บชีส

เมนคอร์สเป็นฟิเลมิยอง (เป็นอย่างเดียวที่อ่านออก) ซึ่งก็ไม่ได้ประทับใจมาก ขอข้ามมาเป็นคอร์สสุดท้ายเลย ให้เลือกระหว่างของหวานกะ fromage ซึ่งเมมมาแล้วว่าคือ ชีส เราก็ต้องเลือกชีสอย่างไม่ต้องคิดค่ะ ได้มาทีก้อนเบ้อเริ่มขนาดนี้ สำเร็จมาก ไม่ไหวรี้ว จนคนข้างๆหันมาชวนคุย เป็นคุณป้ากะลูกสาว หันมาสอนวิธีกินว่าแบบนี้ต้องเอาเปลือกออกนะ แล้วก็แปลกใจว่าทำไมเอเชียนถึงชอบชีส เราก็ถามเค้าว่านี่ชีสอะไรมั่ง เค้าก็บอกมา แต่ชื่อแรร์เกิน จำไม่ได้ฮ่ะ

พ�กินเสร็จ ฝนก็หาย ก็เดินหา��ฟฟิศเ�เวียง เพื่�จะหาทัวร์ไปโรงงานเ�เวียง ซึ่งเดินนิดเดียวเ�งก็เจ�แล้ว เป็นเมื�งเล็กๆนะ

พอกินเสร็จ ฝนก็หาย ก็เดินหาออฟฟิศเอเวียง เพื่อจะหาทัวร์ไปโรงงานเอเวียง ซึ่งเดินนิดเดียวเองก็เจอแล้ว เป็นเมืองเล็กๆนะ

แต่มันปิด!!! โกดๆๆๆ ไพร่จิง ทัวร์ไปโรงงานก็�ีกนาน ไปขึ้นรถไฟกลับไม่ทัน เลยเลิก ก็เลยกะว่าค่�ยกลับมาดู��ฟฟิศต�นเปิดเล่นๆก็พ�ละ

แต่มันปิด!!! โกดๆๆๆ ไพร่จิง พักบ่ายตามประสา ฝ เปิดอีกทีบ่ายสาม ทัวร์ไปโรงงานก็อีกนาน ไปขึ้นรถไฟกลับไม่ทัน เลยเลิก ก็เลยกะว่าค่อยกลับมาดูออฟฟิศตอนเปิดเล่นๆก็พอละ

Source Cachat ตำแหน่งท่ีตั้ง��ฟฟิศเ�เวียงคื� ที่เจ�น้ำแร่พุ่ง��กมาที่แรก ก็เลยตั้งโรงงานคร่�มปั๊มน้ำซะเรย แต่โรงงานต�นนี้จิงๆย้าย��กไปไกลแล้วล่ะ ยังเหลื�แค่น้ำพุเล็กๆด้านหลัง���ฟฟิศที่เค้าว่าเป็นน้ำพุโด่งดัง (ไม่แน่ใจว่าถูก�ันรึป่าวนะ หนูก็งงๆ เพราะไม่มีป้ายเขียนบ�ก ที่เขียนก็มีแต่ภาษา ฝ)

Source Cachat ตำแหน่งท่ีตั้งออฟฟิศเอเวียงคือ ที่เจอน้ำแร่พุ่งออกมาที่แรก ก็เลยตั้งโรงงานคร่อมปั๊มน้ำซะเรย แต่โรงงานตอนนี้จิงๆย้ายออกไปไกลแล้วล่ะ ยังเหลือแค่น้ำพุเล็กๆด้านหลังอออฟฟิศที่เค้าว่าเป็นน้ำพุโด่งดัง (ไม่แน่ใจว่าถูกอันรึป่าวนะ หนูก็งงๆ เพราะไม่มีป้ายเขียนบอก ที่เขียนก็มีแต่ภาษา ฝ)

ก็เลยไปหาน้ำพุด้านหลัง��ฟฟิศ ปกิสว่า มีคุณป้ามายืนร�งน้ำ�ยู่ ป้าคนขวดเปล่าเ�เวียงมาเป็นถุงเรย มายืนร�งน้ำฟรี ก็เลยคิดว่าคงเป็นน้ำพุนี่แหละ

ก็เลยไปหาน้ำพุด้านหลังออฟฟิศ ปกิสว่า มีคุณป้ามายืนรองน้ำอยู่ ป้าคนขวดเปล่าเอเวียงมาเป็นถุงเรย มายืนรองน้ำฟรี ก็เลยคิดว่าคงเป็นน้ำพุนี่แหละ

คุณป้าเห็นหนูยืนด้�มๆม�งๆ ก็เลยให้แทรกคิวร�งก่�น หนูมีแต่ขวดไพร่ๆก็เลยเ�ามาร�งมั่ง รสชาติจืดๆเหมื�นเ�เวียงขวดเรย รู้สึกได้กินเ�เวียงจากแหล่งกำเนิดจิง �ิ�ิ ไม่รู้ค�น (contaminate) เชื้�โรค�ะไรมั่ง ต�นจะเดิน��กก็มีคนขับรถห�บหิ้วขวดมาร�งน้ำกัน�ีกมากมาย คนโลค่�นที่นี่ก็เลยได้กินเ�เวียงกันตล�ดเวลาเลยสินะ

คุณป้าเห็นหนูยืนด้อมๆมองๆ ก็เลยให้แทรกคิวรองก่อน หนูมีแต่ขวดไพร่ๆก็เลยเอามารองมั่ง รสชาติจืดๆเหมือนเอเวียงขวดเรย รู้สึกได้กินเอเวียงจากแหล่งกำเนิดจิง อิอิ ไม่รู้คอน (contaminate) เชื้อโรคอะไรมั่ง ตอนจะเดินออกก็มีคนขับรถหอบหิ้วขวดมารองน้ำกันอีกมากมาย คนโลค่อนที่นี่ก็เลยได้กินเอเวียงกันตลอดเวลาเลยสินะ

จากประวัตินิยายปรัมปรา เค้าว่ามีเศรษฐีหรือคนใหญ่คนโตซักอย่าง แต่เปือยรักษาไม่หาย ไม่รู้เป็นโรคอะไร เค้าก็มีลูกสาวสวยมาก ซึ่งแอบหลงรักกะคนสวน (น้ำเน่าเชียว) เศรษฐีนี่ก็เสนอว่า ถ้าใครทำให้เค้าหายจากโรคได้จะยกลูกสาวให้ คนสวนก็มีนิมิตซักอย่างว่าให้ไปเอาน้ำจากเอเวียงมาให้กินทุกวัน จะหาย แล้วก็หายจิง ก็เลยได้แต่งงานกันแฮปปี้เอนดิ้ง (มันเขียนไว้ในโบรชัวร์ซึ่งทิ้งไปแล้ว เลยจำได้คร่าวมากๆ) ซึ่งทางการแพทย์พิสูจน์แล้วว่ารักษาพวกโรคนิ่งในทางเดินปัสสาวะได้จิงฮ่ะ (จากโบรชัวร์อีกเช่นเดียวกัน)

หลังจากเดินวนไปวนมาทั่วเมื�งจนเบื่� ��ฟฟิศมันก็เปิดซะที เป็น��ฟฟิศเล็กๆน่ะ แต่ก็มีข้�มูลเ�เวียงโชว์ มีวีดีโ�ให้ดูว่าโรงงานเป็นยังไง แต่ทุก�ย่างภาษา ฝ สิ้น

หลังจากเดินวนไปวนมาทั่วเมืองจนเบื่อ ออฟฟิศมันก็เปิดซะที เป็นออฟฟิศเล็กๆน่ะ แต่ก็มีข้อมูลเอเวียงโชว์ มีวีดีโอให้ดูว่าโรงงานเป็นยังไง แต่ทุกอย่างภาษา ฝ สิ้น

ค�ลเลคช่งขวดแก้ว

คอลเลคช่งขวดแก้ว

ฉลากภาษานานาชาติ

ฉลากภาษานานาชาติ

ขวดแบบนี้ไม่เคยเห็นนะ

ขวดแบบนี้ไม่เคยเห็นนะ

เ�เวียงแบบเครื่�งสำ�างค์ ไม่เห็นเคยเห็นเรย น�กจากน้ำแร่ฉีดๆไร้สติ

เอเวียงแบบเครื่องสำอางค์ ไม่เห็นเคยเห็นเรย นอกจากน้ำแร่ฉีดๆไร้สติ

ร้านเล็กๆข้างทางระหว่างร�เวลา ร้านแถวนี้น่ารักดีเหมื�นกัน

ร้านเล็กๆข้างทางระหว่างรอเวลา ร้านแถวนี้น่ารักดีเหมือนกัน

เดินเลียบทะเลสาบร�เวลา ไม่งามเท่าไหร่ นึกว่าจะเป็นแบบแ�นเนซี่ แต่ฝั่งตรงข้ามเป็นโลซานน์ฮ่ะ ก็จินตนาการเ�าเ�งว่าเห็นสวิสแล้ว

เดินเลียบทะเลสาบรอเวลา ไม่งามเท่าไหร่ นึกว่าจะเป็นแบบแอนเนซี่ แต่ฝั่งตรงข้ามเป็นโลซานน์ฮ่ะ ก็จินตนาการเอาเองว่าเห็นสวิสแล้ว

จิงๆที่นี่มีตึกเก่าๆที่สถาปัตยกรรมงดงามให้ดูเยอะเหมือนกันนะ แต่ช่างมัน ช่วงนี้อารมณ์เจ็ดสีค่ะ ไม่ค่อยคัลเจอรัลแบบนั้น

ระหว่างทางนั่งรถไฟไปเอเวียงก็เริ่มเบื่อ เลยหาเพลงในไอพอดทัชอีติ๊กมาฟัง อีนี่เพลงน้อยจิง พวก Sigur Ros ก็ฟังบนรถไฟไม่ได้ เพราะเสียงรถไฟดัง ทำให้ไม่มีความเพราะ ก็เลยสุ่มๆเพลงไทยมาดู ซึ่งก็ไม่ค่อยมี เจอ grey slot machine เอ๊ะ คุ้นๆเหมือนคนว่าดี ปกิสว่า มันดีมาก หนูชอบมาก หนูฟังซ้ำไปซ้ำมาตลอดทริป ฝ เรยค่ะ ไม่คิดว่าจะมีเพลงไทยเช่นนี้ได้ ฟังแล้วอยากร้องเกะมาก (ให้เอกร้อง ร้องเองนี่ไม่สามารถ) เลยมาบอกเอก แต่เหมือนมันจะแรร์เกินกว่าจะมีเกะ จ๋อย

ลืมบอกไปว่า ก่อนจะมาถึง ฝ (ฝรั่งเศส) ทุกคนเป็นห่วงกันเหลือเกิน เพราะหนูมีประวัติหลงทางเป็นเรื่องปกติ อีติ๊กนี่บ่นเป็นระยะตอนอยู่ฮ่องกงว่าเราจะรอดที่ ฝ มั้ย เพราะขนาดที่ฮ่องยังหลงเป็นระยะ แต่ปกิส ไม่ค่อยหลงที่ ฝ นะ เพราะกัวหลงจัด เลยดูแผนที่เป็นระยะ แล้วคอยถามทางอยู่บ่อยๆ ไม่เขินฮ่ะ เนื่องจากชอบพูดคำว่า excuse mois เอกซ์คูเซมัว หรือ excuse me รู้สึกว่าเป็นการออกเสียงที่แรดดี อิอิ

Advertisements

3 Responses to “Evian”

 1. wät September 27, 2008 at 7:38 pm #

  ขวดรูปหยดน้ำยักษ์เคยเห็นมีขายที่เอ็มโปเรียม
  แต่แบบเครื่องสำอางค์นี่ไม่เคยเห็นมาก่อน

 2. Tik September 27, 2008 at 9:11 pm #

  ตายละ ชอบฟังเพลงบ้านๆด้วยเหรอ
  ไอโหลดอัลบัมนี้มาทั้งหมดเลย แล้วก็ค้นพบว่าพอฟังได้อยู่เพลงเดียว เพลงที่ดังที่สุด
  นอกนั้น ไพร่เชีย ไม่ได้เรื่องฮ่ะ

  แล้วขวดเอวียงแบบที่เธอไม่เคยเห็นน่ะ
  ที่ไหนก็มีขายหย่ะ เชียงใหม่ยังมีเลย

  ปล.รีบๆอัพเร็ว อยากอ่านตอนไปมองแซง

 3. DeeDee September 28, 2008 at 12:19 am #

  หนูไปอยู่ไหนมาอีกแล้วเนี่ย ไม่เคยเห็น

  จะสอบวันพุธนี้ คงต้องชะลอการเขียนไว้ก่องฮ่ะ กว่าจะถึงมองแซงยังต้องไปอีกสองเมืองค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: